Parc natural de s'Albufera des Grau

Parc natural

de s'Albufera des Grau

Het park is onderverdeeld in 3 prachtige wandelingen

Alle 3 zijn op één dag niet dte doen

S’Albufera d’Es Grau

Menorca is een door UNESCO benoemd bioreservaat. S’Albufera d’Es Grau is het belangrijkste natuurgebied. Het is een 5000 hectare groot moeraslandschap, waar 100 verschillende vogelsoorten voorkomen.

Het natuur-reservaat in de buurt van dorpje Es Grau heeft een aantal kleine meren en zee-inhammen waar watervogels leven en een oorspronkelijke begroeing van mediterane heesters en struiken met doornen.men kan er onder andere kuif-aalscholvers,ijsvogels,bijeneters,woud-aapjes,koe-reigers,zilver-reigers,ral-reigers,aasgieren,kleine zwartkoppen,purper-koeten en kieviten observeren. ook leven er landschildpadden.

Route 1

De routes worden via borden goed aangegeven.

mea.1003c1.JPG.natuur+Mart
mea.1001c2.JPGrt2+Mart
mea.1004a2.JPG.struik+John
mea.1002d2.JPG.schildpad+Mart
mea.1007b.JPG.2pers.selfie
mea.1006b1.JPG.meer+John

Zeer afwisselende omgeving

De grens van het park werd in 2003 uitgebreid. Albufera des Grau is een uitstekend voorbeeld van een divers aantal natuurlijke habitats van Menorca: moerassen, wilde olijfbossen, tijdelijke vijvers, duinstelsels, pransen van zee-phanerogam en kusteilandjes. Deze habitats hebben een aanzienlijke biodiversiteit en zijn de thuisbasis van een aantal endemische en belangrijke soorten zoals de vissersarend of de Balearische hagedis.

vanaf heuvels krijg je prachtige ver zichten

Route 2

Albufera des Grau is een lagune van 70 hectare en het is een van de meest bijzondere ecosystemen van het eiland. Op sommige plaatsen bereikt de diepte drie meter en is het een habitat voor families van waterplanten zoals Rupia cirrhosa of Potamogeton pectinatus, die samen met een aantal vissen de lagune omzet in een stopplaats en thuis voor veel watervogels, zoals als de gewone meerkoet (Fulica atra) of de vissersarend (Pandion haliaetus).

Het natuur-reservaat in de buurt van dorpje Es Grau heeft een aantal kleine meren en zee-inhammen waar water-vogels leven en een begroeing van  heesters en struiken met doornen.

mea.4002b.JPG.strand+John
mea.4001b2.JPG.brug+John
mea.4001c2.JPG.strandje+Mart

Het eerste stuk van deze wandeling liepen we eerst over een stuk strand om vervolgens een natuurgebied te bereiken.

Het stuk over het strand was mooi en we kregen mooie uitzichten over de baai.

De kusten van Menorca zijn rotsachtig, maar de rotsen worden onderbroken door baaien met uitgestrekte zandstranden en kleine inhammen.
Menorca heeft meer stranden dan alle andere eilanden van de Balearen bij elkaar opgeteld. De beste en mooiste stranden liggen in het zuiden De noordkust van Menorca is zeer grillig, het lijken bijna Noorse fjorden. De bijzondere rotsformaties zijn door stormen en de zee in een tijdsbestek van duizenden jaren uitgesleten. 

Onder het kalme water zijn de zeebodems bedekt met Posidonia oceanica en Cymodocea, die beide fungeren als een toevluchtsoord en een voederplaats voor vissen, evenals de rol hebben van een 'zandfabriek' voor de stranden. Het agro-bosmozaïek in het park bestaat uit afwisselende velden voor vee, landbouwgrond en bomen, en deze habitat heeft een zeer hoge dichtheid aan flora. 

mea.4003d1.JPG.boomstronk+Mart
mea.4004f3.JPG.rt3+Mart
mea.4004f4b.JPG.klimpad+john2
mea.4006b4.JPG.sluisje+John
mea.4005c3.JPG.flonderpad+John
mea.4004a1d2.JPG.flonderpad+John2
mea.4006c1.JPG.Mart.
mea.4007b.JPG.stranpad+Mart

Om dit mozaïek te behouden, is een van de prioriteiten van de lokale overheid het ondersteunen van plattelandsactiviteiten in het park. Landbouw dateert van vele jaren, zoals het rijke etnologische patrimonium (putten, hutten) evenals prehistorische overblijfselen (talayots) aangeeft.

Het feit dat sommige van de natuurlijke bronnen zijn uitgedroogd, voornamelijk vanwege overexploitatie van waterreserves, betekent dat er veranderingen zijn opgetreden in de manier waarop water over de Albufera wordt verdeeld. Dientengevolge bestaan ​​er constante controles over het water dat tussen de zee en de lagune stroomt.
De kust, en in het bijzonder de eilandjes, zijn een paradijs voor bepaalde endemische soorten dankzij de harde omstandigheden (wind, droogte, zout, enz.) Planten zoals het stekelige struikgewas dat plaatselijk bekend staat als socarrells en dieren zoals de Balearenhagedis bewonen deze omgeving . Vrij van concurrenten is dit de enige plaats ter wereld waar deze hagedis kan worden gevonden.

Platja des Grau

meer info over het park:

www.balearsnatura.com

meer info over beschermde natuurgebieden

www.espaisnaturalsprotegits.es