Home

JoMar Design  2

Dit is één van onze twee websites.

Déze website gaat over onze korte "Vlieg"vakanties

Rond 90% van de foto's zijn door ons zelf gemaakt.

Vanuit Nederland

proberen we 3x per jaar een

vakantie te beleven, waar we

vervolgens een foto verslag over maken. Eventueel aangevuld met wat kleine informatie.

Wij zijn

John & Martine